CRYPTOCURRENCY FOR 99%


BELGOF - INTERNETOVÁ STRANANAJVÄČŠIE PROBLÉMY

EKONOMIKA - 30 rokov budovania kapitalizmu. Priemerný plat Slovensko - 1 000 EUR, Rakúsko - 3 500 EUR. Kde urobili súdruhovia chybu?
 
ZDRAVOTNÍCTVO - Katastrofálny stav v zdravotníctve. Nie je mysliteľné, aby pacienti museli čakať pred nemocnicami od štvrtej ráno, aby sa vôbec dostali na vyšetrenie. A opäť - kde urobili súdruhovia chybu, že šialený nápad s viac zdravotnými poisťovňami, ktoré len prerozdeľujú zdravotnú daň, nefunguje?
 
DOPRAVA - Ukončiť zabíjanie na cestách. Tvrdo postihovať agresívne správanie, pričom agresívnym správaním je aj prekračovanie rýchlosti.

EKONOMIKA

Vyvolávanie inflácie kvôli zdaniu rastu je jednoznačný podvod.
 
Sú zisky bánk zaslúžené?
 
Predtým bola mantra produktivita, dnes inovácie a školstvo. Inovátor síce zarobí 100 miliónov, ale zamestnancom bude platiť slabo alebo výrobu presunie do Ázie. Slovenskú ekonomiku zachráni jedine využívanie miestnych zdrojov.
 
30 rokov budovania kapitalizmu vo východnej Európe určite nie je úspešný príbeh. V susednom Rakúsku je priemerná mzda stále 3,5 krát vyššia. A to sa neberie do úvahy mzdový medián, ktorý je o dosť nižší ako priemerná mzda. Viac menej rovnaké je to vo všetkých postkomunistických štátoch. Asi najväčší a najsmutnejší problém, ktorí trápi rodiny na Slovensku a nielen tu je obľúbená mantra liberálov - Za prácou sa treba sťahovať. Po 30 rokoch budovania kapitalizmu tu máme situáciu, keď sa z človeka stal iba ľudský zdroj a keď ekonomika neslúži ľuďom, ale naopak. Zažívame taký rozpad rodín ako snáď nikdy v histórii - manželky odchádzajú na týždňovky alebo dlhšie turnusy do Rakúska alebo Čiech, manželia do Bratislavy, deti do Anglicka. Sú tu vyľudnené dediny, často aj chudoba. Do zahraničia odišlo minimálne 200 000 ľudí. Len v Británii je 100 000 Slovákov. Partneri sa nevidia celé týždne a potom len na pár dní, aby znovu odchádzali ďaleko mimo domov za často nekvalifikovanou a slabo platenou prácou. Situácia sa nezlepšuje, práve naopak. Na druhej strane tu máme hŕbu think-tankov, analytikov, ekonómov a expertov, ktorí dokážu len krčiť ramenami, bľabotať o voľnom trhu, robiť odhady a prognózy ako v stredoveku vážení astrológovia - (s rovnakým výsledkom) a tiež podporovať odliv miliárd do zahraničia - napríklad cez druhý pilier či nezmyselné a nič neprinášajúce zdravotné poisťovne, ktoré len prerozdeľujú zdravotné odvody. Pod vplyvom trhovej demagógie si, žiaľ, nedokážu uvedomiť ani takú zásadnú vec, robiť všetko preto, aby sa peniaze v štáte čo najdlhšie udržali a zároveň využívať všetky miestne zdroje.
 
Od roku 2015 ECB poskytla bankám 2,6 bilióna EUR v Asset purchase programmes. Je to viac ako 7 600 EUR na obyvateľa teda 41 miliárd EUR pre Slovensko. Politici si tieto peniaze ani nevšimli. Pritom by sa dal spustiť program, ktorý by peniaze rovnomerne rozdelil do obcí na stavbu domov, financovanie alternatívnych energetických zdrojov, spracovanie poľnohospodárskych produktov, ale aj 3D tlačiarne, či robotiku.
 
Zavedenie kryptomeny pre 99% a tým využívanie miestnych zdrojov udrží čo najviac peňazí a čo najdlhšie v príslušnom regióne a prinesie tieto benefity - nové pracovné príležitosti, vznik nových značiek, ktoré nebudú musieť ihneď čeliť globálnej konkurencii, nové druhy výrobkov, redukcia chudoby a populačnej explózie, rovnomernejšie rozloženie príjmov medzi obyvateľmi, riešenie negatívnych dopadov globalizácie na menej úspešné regióny, zníženie náporu imigrantov do prosperujúcich miest a krajín, návrat obyvateľov do vyľudňujúcich sa regiónov, oživenie poľnohospodárstva, ovocinárstva, gastronómie, potravinárstva, remesiel, alternatívnych energií, ľahkého priemyslu, dopravy v regiónoch, cestovný ruch, možnosť ekonomických experimentov a ich vedecké skúmanie a vyhodnocovanie. Miestne zdroje už dnes nemusia byť len poľnohospodárske produkty a pracovná sila, ale aj energetika, 3D tlačiarne, roboty ...
 
Firmy by mali mať povinnosť vykazovať medián príjmov zamestnancov. V prípade, ak je zisk pred zdanením na jedného zamestnanca vyšší ako medián, rozdiel sa doplatí rovnomerne každému zamestnancovi z dolnej časti mediánu.

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva sú majetok rovnako ako napríklad nehnuteľnosť. Zavedenie progresívnej majetkovej dane z autorských môže pomôcť naštartovať ekonomiku podobne ako kedysi v Japonsku a teraz v Číne.

BEZPEČNOSŤ

Nežiadúce javy zvykne štát zdaňovať. Existuje spotrebná daň na alkohol, cigarety a kvôli ochrane životného prostredia aj na uhlíkové palivá. V niektorých krajinách sa už zaviedla alebo sa s ňou uvažuje napríklad daň na cukor. Otázkou je či medzi nežiadúce javy nezaradiť aj násilie vo filmoch. Filmy sú ho plné a rozhodne nemožno povedať, že by takéto filmy mali pozitívny vplyv na teenagerov a mnohokrát aj dospelých. Otázkou je, či je pornografia viac nebezpečná pre spoločnosť ako zobrazovanie vrážd a brutálneho násilia. Pritom pornografia je zákonmi výrazne obmedzená. Filmy s násilím by nebolo dobré zakazovať, ale v tomto prípade je možné zaťažiť ich premietanie daňou. Tá by sa strhávala z každého predaného lístka v kinách, či každým premietnutím v televízii podľa podielu na vysielaní. Rovnaké riešenie by sa malo uplatňovať aj na počítačové hry.
 
Spravodlivý sadzobník pokút v cestnej premávke - v závislosti od počtu priestupkov a ceny auta.

EKOLÓGIA

Zavedenie daňového zvýhodnenia práce doma. Pomôže doprave, ekológii aj zdraviu zamestnancov.
 
Prísnejšie zákony na ochranu obyvateľov pred zvieratami.
 
Ekológia je aj zákaz dovozu cudzokrajných živočíchov.

KORUPCIA VO VEREJNOM PRIESTORE

V prípade, ak štát určí obyvateľom alebo firmám povinnú platbu, príjemcom tejto platby môže byť len štát alebo štátna organizácia. Čoraz viac firiem tlačí prostredníctvom lobingu na najrôznejšie povinné platby a to s čoraz vyššou frekvenciou a čoraz nezmyselnejšie - STK, povinné zdravotné prehliadky, výmeny vodomerov, zdravotná služba, školenia, certifikáty ...
 
Od roku 2021 bude na Slovensku platiť zákon, ktorý takmer znemožní súkromné vlastníctvo automobilov fyzickými osobami. Profitovať budú predajcovia áut a operatívny leasing - zdieľaná ekonomika. Veľmi nenapádne bol v našom parlamente prijatý zákon, ktorý rozdeľuje auto na 5 bezpečnostných zón. Ich poškodenie je možné opraviť len v certifikovanom servise. Zároveň je auto vyradené z premávky a musí znovu absolvovať STK!!! Polícia, servisy a poisťovne budú povinné tieto poškodenia nahlásiť do databázy. Ak sa vozidlo na STK nedostaví do určitého termínu je vyradené natrvalo. Jedným z bezpečnostných prvkov je napríklad zavesenie kolies - takže každé prejdenie cez väčšiu jamu na ceste znamená opäť navštíviť STK. Rovnako prelakovanie kapoty či nárazníka bude znamenať to isté, lebo ide o deformačné zóny. Servis totiž bude musieť opravu nahlásiť a necertifikovaný servis bude nútený pod hrozbou vysokej sankcie opravu odmietnuť.
 
Zmluvne dohodnuté sankcie by mali byť limitované zákonom.
 
Prehliadky v značkových servisoch by mali nahrádzať STK.
 
Začať odstraňovať korupciu domových samospráv transparentným verejným obstarávaním. O jednej forme korupcie sa vôbec nehovorí, pričom sa rozšíruje stále viac. Ide o korupciu domových dôverníkov a správcov v panelákoch. Ich rukojemníkmi sú obyvatelia panelákov. Možno, že si niekto povie, že je ich chyba, akých ľudí si zvolia. Treba si však uvedomiť, že v jednom vchode paneláku je 40-50 bytov, čo už je menšia obec. Na Slovensku je 374 obcí (12,8%) s menej ako 200 obyvateľmi. Na domových schôdzach sa zúčastňuje 30-40 % obyvateľov paneláku, takže potom sa hlasuje individuálne tak, že dôverník obchádza byty - nie je problém vyzbierať 50% podpisov na nezmyselné rekonštrukcie najrôznejšieho druhu. Napríklad zatepľovanie, obkladanie výťahov, rekonštrukcie balkónov a mnoho ďalších. Nezriedka je privolaný "expert" ktorý vyčísli úspory a pridá dobré skúsenosti z iných domov, ktoré už niektorú rekonšrukciu vykonali. Väčšinou ich vykonávajú neznáme firmy, ktoré zanechajú nekvalitnú prácu a po krátkom čase zaniknú, takže nie je od koho vymáhať záruku. Vlani napríklad obchádzali domy v Petržalke pracovníci istej firmy s výhodnými ponukami, ktoré nenápadne zaväzovali na odber tepla od nich na 28 rokov, samozrejme za podpory dôverníkov. Nie je to len problém Bratislavy, ale celého Slovenska. V Banskej Bystrici je známy prípad rekonštrukcie balkónov, ktoré sú v horšom stave ako pred rekonštrukciou a hrozí ich pád. Fondy opráv dosahujú každý rok výšku aj cez 50 000 EUR. Štandardná 20% provízia teda vynesie dôverníkovi každý rok okolo 10 000 EUR.
 
Lobizmus medzi poslancami, ktorí prispôsobujú zákony v prospech lobistov. Asi najvýraznejším emblémom lobizmu a teda korupcie je zákon, o ktorom sa hovorí po každej masovej streľbe v USA - držanie zbraní. Na Slovensku je to napríklad zákon o povinnej technickej kontrole vozidiel. Vymyslí sa umelý problém - technický stav vozidiel bol príčinou asi 5% nehôd a profitujú z toho majitelia STK. Pred časom bola napríklad snaha zaviesť tzv. vodičský preukaz na počítač a niektorí naozaj vážne mysleli, že budú ľudí skúšať z wordu a excelu. Na takéto zákony by mohla upozorňovať široká verejnosť podľa svojich skúseností v rôznych oblastiach. Nové zákony by mali prechádzať protikorupčným auditom. U poslancov by sa dal zaviesť index lobistického hlasovania. To značí pomer, za koľko korupčných zákonov hlasovali.
 
Vzhľadom nato, že v praxi nefunguje rušenie zmlúv odporujúcich dobrým mravom, ktoré uzavreli firmy so skorumpovanými zástupcami štátnych inštitúcií, mal by štát uplatňovať z týchto zmluvných plnení daň do výšky až 90%.
 
Firma nemôže žalovať štát o náhradu ušlého zisku a náhradu škody v prípade rozhodnutia, ktoré firma považuje za nesprávne. Ide o zdroj korupcie a prostriedky všetkých občanov štátu. Maximálne môže ísť o rozhodnutie so symbolickým odškodným. Dvaja členovia súdneho senátu nemôžu mať silnejšie slovo ako štátna moc a priznávať v sporoch proti štátu miliardy.

OCHRANA SPOTREBITEĽOV

Vodné zdroje by nemali vlastniť súkromné firmy.
 
Zákaz reklamy na úvery.
 
Bankové poplatky. Okrem klasického profitu bánk z rozdielu medzi cenou vkladu a úveru banky čoraz viac profitujú z nezmyselných poplatkov. Banka by mala účtovne sledovať každý jeden poplatok. Tak by bolo ľahké daňovo znevýhodniť väčšinu poplatkov tak, aby sa bankám nevyplatili. Keď Európska únia vedela účinne zatlačiť na mobilných operátorov dalo ba sa to určite aj s bankami.
 
Zodpovednosť manažérov. V prípadoch, keď firma dostane pokutu, malo by pre zodpovedných vrcholových manažérov nasledovať pozastavanie manažérskej činnosti na stanovenú dobu či nútený odchod z firmy.
 
Všetky zlyhania firiem smerom ku zákazníkom (nekvalitné výrobky, klamanie v reklame, kartel, klamanie zákazníka...) by mali byť zaznamenávané v registri manažérov podobne ako je trestný register u občanov a to bez možnosti vymazania.
 
Všetky zlyhania firiem smerom ku zákazníkom (nekvalitné výrobky, klamanie v reklame, kartel, klamanie zákazníka...) by mali byť zaznamenávané v registri podobne ako je trestný register u občanov a to bez možnosti vymazania.
 
Podmienkou fungovania voľného trhu je dostatok informácií. Firmy majú dokonalý prostriedok na elimináciu. Alebo dnes bude niekto riskovať súdny proces a obrovské odškodnenia za poškodenie dobrého meny firmy? Ako môže jednotlivec distribuovať medzi iných spotrebiteľov informáciu o vadnom výrobku alebo službe? Občan by mal mať právo zverejniť svoje zlé skúsenosti s firmou. V prípade súdnych sporov o dobré meno firmy musí firma dokázať, že k ujme na dobrom mene došlo rozdielom v obrate medzi rokom, kedy k narušeniu dobrého mena došlo a predchádzajúcim rokom. V prípade, že firma svoj spor o dobré meno prehrá, zaplatí pokutu štátu vo výške, ktorá je v rovnakom pomere k jej obratu za minulý rok ako požadovaná suma odškodnenia od občana v pomere k jeho príjmu za minulý rok. Ide aspoň o čiastočné vyrovnanie šancí na spravodlivý proces, keď si firmy môžu dovoliť zaplatiť vplyvných právnikov.
 
Povinnosť nainštalovať webkamery do prevádzok, kde sa narába s potravinami.
 
Možnosť výberu meny pri platbe kartou v obchode označiť ako nekalú praktiku. Platenie eurami v obchodoch mimo eurozóny predražuje nákup o 3-5% a opačne.
 
Povinná 5-ročnú záruka na domáce elektrospotrebiče.

POLITICKÁ SÚŤAŽ

Parlament by sa mal rozšíriť na viac komôr zložených z odborníkov.
 
Pri rozpočtovom deficite by poslanci nemali dostávať plat.
 
Poslanci by nemali zarábať viac, ako je najnižšia sociálna dávka.
 
Zákaz politickej reklamy na billboardoch.

POVINNÉ PLATBY OBČANOV TRETÍM STRANÁM

Zrušenie nezmyselných STK pre vozidlá do 10 rokov.
 
Koncesionárske poplatky - 4,64 EUR mesačne, 556,80 za 10 rokov - Privatizácia RTVS.

PRÁVA ZAMESTNANCOV

Zamestnanci nie sú nevoľníci. Neexistuje žiadny dôvod zavádzať firemný dress-code.

SÚDNICTVO

Je spravodlivé, ak výška trestu závisí od šikovnosti obhajcu?
 
Vyššie súdy by mali rozhodovať a nie odsúvať prípady späť na nižšie súdy.
 
V politike a vôbec vo verejnom živote existuje príliš veľa procesov, kde nerozhoduje logika, matematika a spravodlivosť, ale rozhodujú ľudia. Tento stav priamo nabáda ku korupcii. Jedným z mnohých príkladov je súdnictvo, napríklad zákony umožňujúce rozpätie trestov. Iste nie náhodou má súdnictvo takú nízku dôveryhodnosť. Jednou z prvých vecí by preto malo byť zalgoritmizovanie sadzobníka trestov, so zvyšovaním trestov pri každom opakovaní trestného činu.
 
Štatistické sledovanie predlžovania konaní obhajcami a ich sankcionovanie.
 
Začatie diskusie o úlohe advokátov v trestných veciach.
 
Ústavný súd by nemal mať možnosť vyhlásiť ústavný zákon za protiústavný.
 
Verejne kontrolovateľný systém postupu a zostupu sudcov na základe počtu nesprávnych rozsudkov. Kritériom budú rozhodnutia vyššieho sdu.

ŠKOLSTVO

Zrušenie maturitných skúšok. Štvorročná práca je dôležitejšia ako výkon v jeden deň.

ZDRAVOTNÍCTVO

Pri čakacích dobách na zákroky u lekárov sankcionovať súkromné zdravotné poisťovne. Pri opakovaných problémoch sankcie násobiť.
 
Viac zdravotných poisťovní vôbec nepomohlo vyriešiť problémy zdravotníctva. Zdravotné poistenie správne premenovať na zdravotnú daň, vyberať a rozdeľovať ju štátom, tak ako nakoniec všetky dane. Neexistujú predsa ani školské poisťovne, súdne poisťovne či kultúrne poisťovne, ktoré by prerozdeľovali dane v daných rezortoch. Pacienti si musia vyberať lekárov nie podľa vlastného uváženia, ale podľa toho, kto má zmluvu s ich poisťovňou. Zdravotné poisťovne sa môžu zamerať na skutočné poistenie a prinášať peniaze do zdravotníctva cez ich komerčné produkty. A nie zo zdravotníctva peniaze odčerpávať.

 
Ambície

Poukázať na problémy, na ktoré klasickí politici "zabúdajú"

Členstvo

Členom sa môže stať každý, kto má rozumné riešenia.

Ako sa stať členom?

Poslať mail na info@belgof.sk s menom alebom nickom. Zoznam členov

Hlasovanie

Každý člen má toľko hlasov, koľko jeho návrhov sa dostane na túto stránku. Každý člen však má minimálne 1 hlas.

Predseda strany

Predseda Belgof - Internetovej strany je taká zbytočná funkcia ako predseda parlamentu. Budeme sa teda musieť uspokojiť iba so zakladateľom strany a adminom, čo je v oboch prípadoch belgof.

Čo potrebujeme?

Prosíme o pomoc programátorov, ktorí by urobili túto stránku profesionálnejšou. Teda, ak má niekto chuť programovať po práci ešte hodinu denne zdarma.

Čo potrebujeme ešte?

Dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o profily na sociálnych sieťach.

kontakt: info@belgof.sk

FOOTBALL LEAGUES - PLAYERS RANKINGS
Albania Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosnia Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark England England2 England3 England4 Estonia Faroe Islands Finland France France2 Georgia Germany Germany2 Greece Hungary Iceland Ireland Italy Italy2 Kazakhstan Latvia Lithuania Luxembourg Macedonia Malta Moldova Montenegro Netherlands Northern Ireland Norway Poland Portugal Romania Russia Scotland Scotland2 Serbia Slovakia Slovenia Spain Spain2 Sweden Switzerland Turkey Ukraine Wales
Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama USA
Australia China Hong Kong India Indonesia Iran Japan Korea Malaysia Qatar Saudi Arabia Singapore Thailand UAE Uzbekistan Vietnam
Algeria South Africa Tunisia
New Zealand

Initiative For Fair Union - Trillion for municipalities Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska


FC Barcelona Players Rating Fortuna Dusseldorf Players Rating Bayern Munchen Players Rating Cheltenham Town Players Rating


Valkovna
Slovakia
Zavadka nad Hronom
Slovakia
Dobroc
Slovakia
Cerin
Slovakia
Tallinn, Alexander Nevsky Cathedral
Estonia
Paris, La tour Eiffel
France
Kamakura
Japan
Berlin, Zitadelle Spandau
Germany
Orientshow


FOOTBALL links and information : LOTYH
FIGURE SKATING links and information : UZBEBA
NEWSPAPERS links and information : www.belgof.com
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
Belgof